Kniha „Kuchařka“ – rozšířené vydání

„Kuchařka šťastného života“

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VĚNOVANÍ PRO NĚKOHO, KOHO MÁTE RÁDI A CHCETE MU UDĚLAT RADOST. ZAVOLEJTE, NAPIŠTE A DOMLUVÍME SE NA SCHŮZCE. KUCHAŘKU JE MOŽNÉ ZAKOUPIT I U MĚ OSOBNĚ V AVALONU

KUCHAŘKA JE KNIHA PRACOVNÍ NA KAŽDÝ DEN. STAČÍ SE SOUSŘEDIT NA OTÁZKU „NA CO SE MÁM VE SVÉM ŽIVOTĚ DNES ZAMĚŘIT?“ KNIHU OTEVŘTE… TAM KAM VÁM SPADNOU OČI, JE TÉMA DOMÁCÍHO ÚKOLU PRO VÁŠ DNEŠNÍ DEN.

Napsala: Eva Michaličová

Obsah:

1 CO BUDEME VAŘIT?

2 ZRCADLENÍ

3 KŘIVDY

4 POSUZOVÁNÍ, ODSUZOVÁNÍ A KRITIZOVÁNÍ

5 JISTOTY A  LPĚNÍ

6 STRACH, OBAVY, NETRPĚLIVOST

7 MANIPULACE

8 EGO – KVALITNÍ SPARIGPARTNER NEBO ŠKODNÁ?

9 PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK ANEB JAK NA MINULOST S BUDOUCNOSTÍ

10 MINULOST JE MINULOSTÍ

11 BUDOUCNOST TEPRVE „BUDE“

12 AFIRMACE  ANEB RANNÍ TELEFONÁT S NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM

13 HOJNOST A RADOST

14 VNITŘNÍ PŘIROZENOST, NEBOLI VNITŘNÍ DÍTĚ

15 DUCHOVNĚ, ČI NEDUCHOVNĚ?

16 LÁSKA A PRAVDA

17 PARTNERSKÉ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

18 ROVNOVÁHA

19 FINANČNÍ ENERGIE A PŘÍJEM ČEHOKOLIV JAKO TAKOVÝ

20 POŽEHNÁNÍ KE ŠTĚSTÍ

21 SOUHRNÁ RADA

Kuchařka šťastného života,  jejíž autorkou je uznávaná a vyhledávaná intuitivní tera­peutka a  du­chovní učitelka Eva Michaličo­vá, zasvěcuje čtenáře do umění, jak  smysluplně žít v souladu s vlastními pocity a podle vlastních receptů a  jak dosáhnout vy­rov­nanosti a štěstí. Autorka netradiční a originální formou vysvět­luje uni­verzální pravidla  a zákony života a na základě vlastních zkušeností, jakož i zkušeností  zís­kaných dlouholetou praxí předkládá návod a praktické recepty pro  na­plněný a smysluplný život. V Kuchařce šťast­ného života se  dozvíte, jak si zadělat na spokojenost, jak ne­chat správně nakynout  hoj­nost, jaké pří­sady přidat do pevného partnerského vztahu či z  jakých surovin je nezbytné upéci lásku… Kniha nám pomůže odhalovat a postupně odstraňovat navyklé vzorce  chování, které nám komplikují život – vzorce, které se mar­ně pokoušíme  změnit a které způ­so­bují, že nejsme šťastní a trápíme se. S Kuchařkou štastného života objevíme, jakou cestou se vydat, jak o sobě přemýšlet a především co dělat, aby náš život měl smysl a byl spokojenější. Jako červená nit se knihou táhne připome­nutí, že nic není zadarmo, nic  se neděje bez našeho přičinění a žádné kvalitní voňavé a chutné jídlo  nevznikne jen otrockým dodržováním či bezduchým kopírováním recep­tů,  podle kterých se vaří v kuchyních jiných. „Šťastný a naplněný život uvaříme pouze za  předpokladu, že všechny životní události a setkání budeme neustále  podlévat vlastní odpovědností a vytrvalostí a za všech okolnos­tí je  budeme kořenit nasloucháním vlast­ním pocitům.“ „Pokusím se vám ukázat, co je k jídlu a co je zkažené. Navíc se společně  podíváme, kde ta zkaženost, plíseň či kvas vznikají a jak se jich lze  prakticky zbavit. Nestačí změnit myšlení, je třeba se naučit vymést  pavučiny a vyhnat hlodavce ze spíží. Pokud tuto knihu budete pouze číst,  nic se tím ve vašem životě nezmění. Je to kniha pracovní. Kniha rozvoje  osobnosti…“ „Tak jak jíme, tak i žijeme. A jak časem zjis­tíme, duchovně žít znamená  žít fyzický život v radosti a hojnosti všeho, co do něj patří.“
Eva  Michaličová (nar. roku 1980) pracuje jako intuitivní terapeut. Svou  terapeutickou a konzultační činnost praktikuje v rámci své­ho  alternativního centra Avalon.

200 stran, pevná vazba.

 

 

Sdílejte tuto stránku s ostatními!